Scroll to top

Trening głosu

CASE  Nauczyć managerów z branży IT świadomie korzystać z głosu. Wzmocnić ich wizerunek i autorytet. Zamówiono warsztat grupowy dla 12 osób. Dwudniowy. 

PRZEBIEG  Ograniczony czas trwania treningów wymusił przeprowadzenie wcześniejszej diagnozy umiejętności głosowych uczestników. Po zebraniu informacji skupiliśmy się na tych kompetencjach, które wymagały najwięcej uwagi. Połowę czasu przeznaczyliśmy na pracę w studio. Taka forma warsztatu dała uczestnikom świadomość, jak ich sposób mówienia wpływa na ich wizerunek.

EFEKTY  Trening dał świadomość wpływu prozodii na to, co mówię. Wzmocnił wizerunek managerów i pokazał, jak głos pomaga w budowaniu autorytetu. Wzmocnił głos. Pokazał, jak trenować prawidłowe nawyki oddechowe.

  • Data

    18.06-19.06.2023

  • Klient

    firma z branży IT

  • Wyzwanie

    wzmocnić autorytet i wizerunek managerów za pomocą głosu