Szkolenia

  • Głosowe
  • Medialne
  • Wystąpienia publiczne
  • Prezentacje biznesowe
  • Relaksacyjne
  • Integracyjne

Treningi rozwijające umiejętności głosowe, wystąpień publicznych, prezentacji, nagrań do kamery czy mikrofonu prowadzę w formie indywidualnych spotkań lub tematycznych szkoleń w grupach maksymalnie 6-8 osobowych. Szczegółowy harmonogram ustalam zawsze w oparciu o potrzeby uczestników, a w przypadku indywidualnych zajęć poprzedzam je tzw. pierwszą diagnozą umiejętności.

GŁOSOWE

To szkolenia dla osób, które chcą się nauczyć się świadomie wykorzystywać potencjał własnego głosu w sytuacjach zawodowych i osobistych. Chcą poprawić jego barwę, wzmocnić głośność, panować nad wysokością i intonacją głosu. Są dla wszystkich, którzy chcą mówić atrakcyjnie. Dla osób, które mają poważne problemy z głosem i ich struny głosowe potrzebują terapii prowadzę autorskie warsztaty emisji głosu specjalnie dedykowane tego rodzaju problemom, jak: przewlekłe chrypki, płytki oddech, guzki na strunach głosowych, zmęczony głos. Dlatego moje szkolenia głosu przeprowadzam w różnych formułach: indywidualnie, grupowych sesjach emisji głosu oraz treningach głosu wspartych doświadczeniami: radiowymi, nagrywaniem dubbingów albo słuchowisk. Każdy indywidualny trening, czy grupowe szkolenie dedykuję uczestnikom i jego harmonogram ustalam w oparciu o pierwszą diagnozę umiejętności lub w oparciu o ich potrzeby. W aktualnościach znajdziecie obecnie opisy trzech formuł realizowanych szkoleń głosu: Amatorskiego Teatru Radiowego, sesji emisji głosu oraz sesji relaksacyjnej z gongami i misami. Zapraszam serdecznie!

MEDIALNE

To szkolenia dla osób, które chcą przygotować się do sytuacji kontaktu z mediami:  radio, tv, social media oraz poradzić sobie z tremą w tych nietypowych sytuacjach. Z tego właśnie powodu te treningi mają dwutorowy charakter: przygotowań do takich sytuacji, czyli treningów udzielania wywiadów i odpowiedzi na trudne pytania, kreowania atrakcyjnych wypowiedzi dla mediów, czy trudnej sztuki budowania tzw.
„Soundbites” oraz sprawdzianu zdobytych na tych treningach umiejętności w symulowanych sytuacjach kontaktu z mediami. Dlatego do tych szkoleń angażuję często zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Co jeszcze trenujemy? Udzielanie odpowiedzi pod presją trudnych pytań zadawanych przez dziennikarzy, rozmowy eksperckie dla radia i telewizji, wejścia na żywo, udzielanie odpowiedzi pod presją mediów, zachowania do kamery od gestów i mimiki po świadomość stylu, ubioru, makijażu- wszystkich sekretów, którymi rządzi się kamera i obraz. W każdej z tych sytuacji uczestnicy dostają również wsparcie, jak sobie radzić z głosem i ciałem w stresie lub kiedy dopada nas trema. Szkolenia przeprowadzam w dwóch autorskich formułach: indywidualnych, cyklicznych sesji lub dedykowanego szkolenia dla grupy osób.


WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

To szkolenia dla osób, które chcą się przygotować do konkretnego wystąpienia lub doskonalić sztukę wystąpień dla własnego rozwoju. Realizuję je w dwóch formułach: treningów rozwijających panowanie nad gestem, mimiką i siłą głosu oraz szkoleniach z całościowym podejściem do tematu wystąpień, czyli od kreowania treści, wyboru formy aż po prezentację. Wszystkie szkolenia prowadzę wg własnej sprawdzonej formuły-doświadcz na sobie, przećwicz. Do tego celu wykorzystuję własne doświadczenia zawodowe, jak również osób, które zapraszam do współpracy przy tych projektach. Na szkoleniach z całościowym podejściem do zagadnienia wystąpień, kładę szczególny nacisk na znalezienie własnego stylu i pomysłu na treść (m.in. mocny wstęp i silną puentę). Treningi nad gestem i mimiką wprowadzam równolegle, albo dopiero wtedy, gdy uczestniczy mają już gotową narrację. Dla osób z małym doświadczeniem w wystąpieniach i z dużą tremą dozuję doświadczenia z kamerą, sceną i publicznością po to, by cały czas oswajały się z nieoczekiwaną zmianą otoczenia.

PREZENTACJE BIZNESOWE

To szkolenia przygotowujące osoby do prezentacji w konkretnych sytuacjach: konferencji, meetupów, webinarów, czy spotkań biznesowych. Dlatego realizuję je w formie indywidualnych przygotowań do takich sytuacji lub pracuję z grupą osób. Jakie umiejętności pomagam rozwijać ?Umiejętność opowiadania w sposób prosty i zrozumiały dla słuchaczy. Pomagam ubrać treść w skojarzenia budujące obrazy budzące ciekawość u słuchaczy i ich zaangażować. Uczę, jak wykorzystywać elementy storytellingu/wplatania historii w treść prezentacji i korzystać z najnowszych trendów w retoryce. Pokazuję, jak wykorzystać analogowy sposób prezentacji w opozycji do Powerpointowych schematów, choć bazą wciąż jest powerpoint, jako główne narzędzie biznesowych prezentacji. I wreszcie, to co najbardziej lubię-pomagam rozwinąć umiejętność przemawiania w taki sposób, by on angażował odbiorcę, by czarował i sprawiał, że odbiorca nie może oderwać wzroku od mówcy. Pokazuję, jak mogą w tym pomóc głos, gesty i świadomość budowania dynamiki przekazu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o szkoleniach, to zadzwoń do mnie pod numer 691 735 587, albo wyślij maila opisując to, czego potrzebujesz anna@n-voice.pl